Esdeveniments

Calendari electoral:

Dia 24 de maig de 2022.-

 • Publicació del Cens Electoral provisional a la pàgina web del Club, per poder consultar i si s’escau fer reclamacions o esmenes.

Accés al Cens Electoral

Dia 25 de maig de 2022.-

 • Dimissió dels membres de la Junta Directiva que es vulguin tornar a presentar.

Dia 26 de maig de 2022.-

 • Constitució de la Comissió Gestora i inici del termini per presentació de candidatures.

Dia 28 de maig de 2022.-

 • Finalització de reclamacions sobre el cens electoral.

Dia 29 de maig de 2022.-

 • Publicació del Cens Electoral definitiu.

Accés al Cens Electoral Definitiu

Dia 30 de maig de 2022.-

 • Finalització de la presentació de candidatures.

Dia 1 de juny de 2022.-

 • Publicació de les candidatures presentades.

Accés al document.

Dia 4 de juny de 2022.-

 • Finalització del termini d’impugnació de candidatures.

Accés al document

Dia 6 de juny de 2022.-

 • Publicació de les candidatures definitives. En el cas de que només es presenti una sola candidatura vàlida, aquesta restarà proclamada guanyadora.

Accés al document

Dia 9 de juny de 2022.-

 • Inici de la campanya electoral, en cas de presentar-se més d’una candidatura.

Dia 24 de juny de 2022.-

Finalització de la campanya electoral.

 26 de juny de 2022.-

 • Votació presencial per l’elecció del nou President i la seva Junta Directiva.
 • Lloc oficial per efectuar la votació: Seu Social de La Molina Club d’Esports, Avda. Supermolina s/n – Edifici Pla del Roc (17537 Alp – La Molina).
 • Horaris:
 • De 9:00 a 13:00 h. – Termini per emetre el vot per escollir al nou President.
 • 13:30 h. – Escrutini i proclamació del nou President.
 • Per poder exercir el dret a vot per part dels socis amb dret a vot i que formin part del cens electoral, serà obligatori identificar-se mitjançant la presentació del DNI, Passaport o carnet d’identitat.

 

Per dirigir-se a la Junta Electoral cal fer-ho per correu electrònic a: secretaria@lamolinace.cat