Màsters

6 de març de 2021

 • MOLTES GRÀCIES PER COL.LABORAR AMB PUNTUALITAT EN LES DIFERENTS FRANGES HORÀRIES.

  COMPETICIÓ

  9h-14h Traçat SL,  Roc Superior

  IMPORTANT:
  - És obligatòri l'ús de la mascareta.
  - No pararem al bar si no és per anar al lavabo.
  - En acabar cal alliberar el punt de trobada amb agilitat.

  Més detalls

7 de març de 2021

 • MOLTES GRÀCIES PER COL.LABORAR AMB PUNTUALITAT EN LES DIFERENTS FRANGES HORÀRIES.

  PERFECCIONAMENT

  9h-14h Font Canaleta

  IMPORTANT:
  - És obligatòri l'ús de la mascareta.
  - No pararem al bar si no és per anar al lavabo.
  - En acabar cal alliberar el punt de trobada amb agilitat.

  Més detalls