spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer El temps i webcams
PATROCINADOR
SBI
COL·LABORADORS

HEAD

Maier Office

Merit School

Llet Nostra


CRONONIU 14 FEBRER I CURSA SPRINT 15 FEBRER 2015

IX CRONONIU – LA MOLINA.-
COPA DE ESPAÑA DE ESQUÍ DE MONTAÑA DE CRONO ESCALADA
COPA CATALANA DE CURSES VERTICALS - FGC MOUNTAIN SERIES 6.0
Organitza: La Molina Club d'Esports
Data: 14 de febrer de 2015

LOCALITZACIÓ/LOCALIZACIÓN.-
La IX CRONONIU és una Crono Escalada d'Esquí de Muntanya que es duu a terme per les pistes d'esquí de l'estació de La Molina, al Pirineu Gironí, a la comarca de La Cerdanya, Municipi d'Alp.

La IX CRONONIU, es una Crono Escalada de Esquí de Montaña que transcurre por las pistas de esquí de la estación de La Molina, en el Pirineo de Girona, en la comarca de La Cerdanya, Municipio de Alp.

ITINERARI/ITINERARIO.-
El recorregut té un desnivell de 685 m, des de la sortida del telecabina Alp 2500 a l'arribada situada a l'estació superior del mateix Telecabina. Per a les categories Cadet Masculí i Femení i Junior Femení el desnivell serà de 500 m, amb sortida neutralitzada en el mateix lloc, i sortida cronometrada des de la part baixa de la Pista Olímpica finalitzant a l'Estació Superior del telecabina Alp 2500.

El recorrido tiene un desnivel de 685 m, con salida en la base del Telecabina Alp 2500, y llegada en la Estación Superior del mismo. Para las categorías Cadete Masculino y Femenino y Junior Femenino el desnivel será de 500 m, con salida neutralizada en el mismo lugar y salida cronometrada en la parte baja de la Pista Olímpica, finalizando en la Estación Superior del Telecabina Alp 2500.

ALLOTJAMENT/ALOJAMIENTO.-
Comptem amb el servei de reserves d'allotjament de La Molina, on us poden gestionar des de refugis fins a hotels.
Telèfon 972 892 031, e-mail: reserves@lamolina.com; o bé directament a la plana web de l'estació de La Molina.

Contamos con el servicio de reservas de alojamiento de La Molina, donde os pueden gestionar desde refugios a hoteles.
Teléfono 972 892031, e-mail: reserves@lamolina.com”; o bien directamente en la página web de la Estación de esquí de La Molina.

INSCRIPCIONS/INSCRIPCIONS.-
La inscripció es farà mitjançant l'enllaç que s'habilitarà a aquest efecte al web: www.fedme.es a partir de l'1 de febrer de 2015.

La inscripción se hará mediante el link que se habilitará a este efecto en la web: www.fedme.es a partir del 1 de febrero de 2015.

Preus: Inscripció per a la CRONONIU: 20,00 €.
Precios: Inscripción para la CRONONIU: 20,00 €.
Inscripció per a la CRONONIU +SPRINT: 30,00 €.
Inscripción para la CRONONIU + SPRINT: 30,00 €.

Preu especial per a la categoria Cadets: CRONONIU 15,00 €.
Precio especial para la categoría Cadetes: CRONONIU + SPRINT 23,00 €.

Tot participant inscrit que no hagi efectuat el pagament via transferència o targeta com a màxim el dia 11/02 a les 16:00 h, no podrà prendre la sortida. El preu inclou, obsequi commemoratiu, berenar, sorteig de material i premis pels primers.

Todo participante inscrito que no haya realizado el pago vía transferencia o tarjeta como máximo el día 11/02 a las 16:00 h, no podrá tomar la salida. El precio incluye, obsequio conmemorativo, merienda, sorteo de material y premios para los primeros.

REGLAMENT/REGLAMENTO.-
La prova es regirà pel reglament d'esquí de muntanya de la FEDME 2015. Per competir s'haurà de posseir la Llicència Federativa en vigor habilitada FEDME a aquest efecte. En cas de precisar llicència temporal es podrà sol•licitar a les oficines del Club el mateix dia de la cursa.

La prueba se regirá por el reglamento de esquí de montaña de la FEDME 2015. Para competir habrá que poseer la Licencia Federativa en vigor habilitada FEDME a este efecto. En caso de precisar licencia temporal se podrá solicitar en las oficinas del Club el mismo día de la carrera.

PROGRAMA/PROGRAMA.-

LLIURAMENT DORSALS/ENTREGA DE DORSALES.-
14 de febrer de les 10:00 h, a les 15:30 h, al local del “Picnic” (davant la sortida de telecabina Alp 2500).

14 de febrero de las 10:00 h, a las 15:30 h, en el local del Picnic (junto a la salida del Telecabina Alp 2500).

RECOLLIDA ROBA/RECOGIDA DE ROPA.-
De les 15:30 h a les 16:15 h, al local del Picnic.

De las 15:30 h a las 16:15 h, en el local del Picnic

BRIEFING/BRIEFING.-
A les 16:15 h, al local del Picnic.

A las 16:15 h en el local del Picnic

SORTIDA NEUTRALITZADA/SALIDA NEUTRALIZADA.-
De les categories Cadet masculí, Cadet femení, i Junior femení, a les 17:00 h.

De las categorías Cadete masculino, Cadete femenino y Junior femenino, a las 17:00 h.

SORTIDA/SALIDA.-
A les 17:30 h, a la zona de sortida del Telecabina Alp 2500 de La Molina, per a les categories Sènior masculí i femení, i Junior masculí, i a la part baixa de la Pista Olímpica per les categories Cadet masculí i femení, i Junior femení.

A las 17:30 h, en la zona Telecabina Alp 2500 de La Molina para categorías Sénior Masculino y Femenino y Junior Masculino, y en la zona situada al pie del muro de la pista Olímpica para las categorías Cadete Masculino y Femenino y Junior Femenino.

ARRIBADA/META.-
De totes las categories a l'Estació Superior del Telecabina Alp 2500.
De todas las categorías en la Estación Superior del Telecabina Alp 2500.

BAIXADA/DESCENSO.-
Els corredors podran utilitzar el Telecabina Alp 2500 per a efectuar el descens.
Los corredores podrán utilizar el Telecabina Alp 2500 para efectuar el descenso

LLIURAMENT DE PREMIS/ENTREGA DE PREMIOS.-
A les 19:30 h, davant del local del Picnic
A las 19:30 h, frente al local del Picnic

BERENAR I SORTEIG REGALS/MERIENDA Y SORTEO DE REGALOS.-
A partir de les 19:00 h.
A partir de las 19:00 h.

MATERIAL OBLIGATORI/MATERIAL OBLIGATORIO.-
El material és l'obligatori de totes les proves d'esquí de muntanya, segons el Nou Reglament FEDME 2015.
El material es el obligatorio de todas las pruebas de esquí de montaña, según el Nuevo Reglamento FEDME 2015.

MATERIAL OBLIGATORI ESPECÍFIC PER LA CRONONIU/MATERIAL OBLIGATORIO ESPECÍFICO PARA LA CRONO NIU.-
Llanterna Frontal.
Linterna Frontal.

ACCÉS ESPECTADORS/ACCESO ESPECTADORES.-
L'Estació de La Molina posarà en funcionament el Telecabina Alp 2500, just després de donada la sortida per què els que ho desitgin puguin ser presents a l'arribada dels corredors. Igualment es podrà utilitzar el Telecabina per a la baixada. Podran accedir al Telecabina tots els posseïdors de forfait, i les persones que no en disposin podran adquirir el “forfait de passeig” al preu de 7,00 €, a les oficines de l'estació.
No es permetrà la baixada per les pistes a persones que no vagin convenientment equipades amb esquís o bé grampons i llanterna frontal.

La Estación de La Molina pondrá en funcionamiento el Telecabina Alp 2500, justo después de dar la salida para que los que lo deseen puedan asistir a la llegada de los corredores. Igualmente se podrá utilizar el Telecabina para el descenso.
Podrán acceder al Telecabina todos los poseedores de forfait, i les persones que no dispongan de este, podrán adquirir el “forfait de paseo” al precio de 7,00 €, en las oficinas de la estación.
No se permitirá el descenso por las pistas a persones que no vayan convenientemente equipadas con esquís o bien crampones y linterna frontal.


II CURSA SPRINT D'ESQUÍ DE MUNTANYA DE LA MOLINA
COPA ESPAÑA

Organitza: La Molina Club d'Esports
Data: 15 de febrer de 2015

CURSA SPRINT / PRUEBA DE SPRINT.-
La cursa Sprint d'esquí de Muntanya, es una cursa individual, que es caracteritza per la seva intensitat i curta durada, i que consisteix en una sortida de 6 corredors que surten amb esquís, en línia recta, remunten amb esquís fent ziga-zagues, arribant a una plataforma on es treuen els esquís posant-los a la motxilla, remunten a peu, arriben a una altra plataforma on treuen els esquís de la motxilla, traient les pells de foca. A continuació fan un petit descens amb alguna porta de gegant, arribant a la meta en petita ascensió amb pas de patinador. El desnivell total és d'uns 75 m, i la durada dels guanyadors es calcula de 3' a 3'30”. Es van fent sortides de 6 corredors, fent eliminatòries en cadascuna de les sortides.

La carrera Sprint de esquí de montaña, es una carrera individual, que se caracteriza por su intensidad y corta duración que consiste en una salida de 6 corredores que salen con esquís en línea recta, subiendo con esquís en zigzag, llegando a una plataforma donde se quitan los esquís colocándolos en la mochila, y siguen subiendo a pie, hasta otra plataforma dónde sacan los esquís de la mochila, quitando las pieles de foca. A continuación realizan un pequeño descenso, con alguna puerta de eslalon gigante y con una llegada en pequeña ascensión donde utilizando la técnica del paso de patinador. El desnivel total es de unos 75 metros y el tiempo que emplean los ganadores se calcula de 3' a 3'30". Se van dando salidas de 6 corredores, realizándose eliminatorias en cada una de las salidas.


LOCALITZACIÓ / LOCALIZACIÓN.-
La prova es farà a l'estació de La Molina, a la zona de Costa Rasa. Els corredors hi podran accedir gratuïtament amb el Telecadira “Roc Blanc”, i els espectadors i acompanyants amb el mateix Telecadira adquirint un tiquet al preu de 3,00 €.

La prueba se realizará en la estación de esquí de La Molina, en la zona de Costa Rasa. Los corredores podrán acceder gratuitamente con el telesilla “Roc Blanc”, y los espectadores y acompañantes podrán hacerlo con el mismo telesilla adquiriendo un tiquet al precio de 3,00 €.

INSCRIPCIONS / INSCRIPCIONES.-
Veure apartat d'inscripcions de la CRONONIU.
Ver apartado de Inscripciones de la CRONONIU.

Preu unitari per participar només en la Cursa d'SPRINT: 15,00€.
Precio unitario para participar solo en la prueba de SPRINT: 15,00€.

Preu especial per a la categoria Cadets només Cursa d'SPRINT: 12,00€.
Precio especial para la categoría Cadetes, solo prueba de SPRINT: 12,00€.

Tot participant inscrit que no hagi efectuat el pagament via transferència o targeta de crèdit com a màxim el dia 11/02, a les 16:00 h, no podrà prendre la sortida.
Todo participante inscrito que no haya realizado el pago vía transferencia o tarjeta de crédito como máximo el día 11/02 a las 16:00 h, no podrá tomar la salida.


REGLAMENT/REGLAMENTO.-
La prova es regirà pel reglament d'esquí de muntanya de la FEDME 2015. Per competir s'haurà de posseir la Llicència Federativa en vigor habilitada FEDME a aquest efecte. En cas de precisar llicència temporal es podrà sol•licitar a les oficines del Club el mateix dia de la cursa.

La prueba se regirá por el reglamento de esquí de montaña de la FEDME 2015.
Para competir se tendrá que estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor habilitada FEDME a este efecto. En caso de precisar licencia temporal se podrá solicitar en la secretaría de la prueba el mismo día de la competición.

PROGRAMA/PROGRAMA.-
Els dorsals es lliuraran el dia 14 junt amb els de la CRONONIU.
Els corredors que no hagin participat a la CRONONIU, podran recollir el dorsal de 8:30 h, a les 9:15 h, al local de La Molina Club d'Esports, Av. Supermolina s/n. Edifici Pla del Roc, front de la cruïlla d'accés al Telecabina.
Briefing: A les 9:30 h, al local del Restaurant Costa Rasa (davant del circuit de la prova)
L'inici de les mànegues classificatòries es farà a les 10:30h.
La finalització de la cursa i l'entrega de Premis es preveu sobre les 13:30 h, i es farà a la zona d'arribada de la prova.

Los dorsales se entregaran el día anterior junto con los de la CRONONIU.
Los corredores que no hayan participado en la CRONONIU, podrán recoger el dorsal de 8:30 h, a 9:15 h, en el local de La Molina Club d'Esports, Av. Supermolina, s/n Edifici Pla del Roc , frente al cruce de acceso al Telecabina.
Briefing: A las 9:30 h, en el local del Restaurante Costa Rasa (frente al circuito de la prueba)
El inicio de las mangas clasificatorias será a las 10:30 h.
La finalización de la carrera y la entrega de Premios, se prevén sobre las 13:30 h, y se realizará en el área de llegada de la prueba.

MATERIAL OBLIGATORI/MATERIAL OBLIGATORI.-
El que especifica el Nou Reglament FEDME 2015.
El que especifica el Nuevo Reglamento FEDME 2015.